KSG Wereldcollege

This page is also available in English

De KSG is een wereldcollege

Een school die midden in de wereld staat en je voorbereidt op leren, leven en werken in een internationale omgeving. Dat kan in het buitenland zijn, maar ook in een internationaal bedrijf in Nederland. Op de KSG leer je letterlijk en figuurlijk over je grenzen kijken. Internationalisering speelt een grote rol op de KSG en loopt als een rode draad door al je vakken heen. Zo krijg je bijvoorbeeld een keer aardrijkskundeles in het Engels, leer je meer over een belangrijke Europese componist bij muziek, leer je tijdens de geschiedenisles wat Europa betekent voor ons en leer je vreemde talen spreken.

Waarom een wereldcollege?

Op de KSG word je opgeleid tot wereldburger. We zijn tenslotte met z’n allen inwoners van deze wereld. Een wereld die door internationale communicatie, transport, handel en toerisme steeds bereikbaarder en kleiner lijkt te worden. Het is daarom belangrijk dat we bijvoorbeeld elkaars cultuur, geschiedenis en talen goed leren kennen en begrijpen. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor de toekomst van de aarde en dat vinden wij belangrijk. Daarom leggen we hiervoor op de KSG een goede basis door:

  • Ons te verdiepen in de wereld om ons heen;
  • Aandacht te besteden aan internationale thema’s, andere landen, talen en culturen;
  • Tweetalig onderwijs aan te bieden;
  • Sport en een goede gezondheid belangrijk te vinden.

Wat is onze missie en visie?

Missie

KSG leidt leerlingen op tot actieve wereldburgers die zich betrokken voelen bij de samenleving, verantwoordelijkheid leren nemen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen verleggen hun grenzen. De KSG biedt sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf halen. Iedereen is welkom en we staan open voor elkaar.

Kernwaarden

Betrokken, onderzoekend, wendbaar, ondernemend

Visie

De KSG is een wereldcollege en we stralen uit dat we een sportactieve school zijn. We bieden regulier en tweetalig onderwijs en richten ons op leren, leven en werk. We hebben aandacht voor de onderwijsbehoefte, de kennis, de vaardigheden en de houding van iedere individuele leerling.