Begeleiding op de KSG

Mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in de begeleiding aan leerlingen. Hij/zij begeleidt leerlingen op schoolse zaken (bijvoorbeeld plannen van huiswerk) en op persoonlijke zaken (bijvoorbeeld welbevinden en sociale ontwikkeling).

Elke klas heeft een eigen mentor die je alles vertelt wat je moet weten over onze school en wie je vragen kan stellen. Bij je mentor kan je altijd terecht wanneer je ergens mee zit. Ook je ouders/verzorgers kunnen hun vragen stellen aan de mentor. Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond en zijn er startgesprekken. De startgesprekken vinden plaats tussen de driehoek leerling-ouder-mentor. Lopende het schooljaar organiseren we als school nog drie van dit soort momenten om persoonlijke en schoolse zaken met elkaar te bespreken. Het is namelijk belangrijk dat verwachtingen over en weer helder zijn en bijvoorbeeld bijzondere omstandigheden thuis die van invloed zijn bij ons bekend zijn.

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan kan de mentor in overleg met ouders verwijzen naar het ondersteuningsteam. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de mentor of met de afdelingsleider.

BICkels voor klas 1

Van groep 8 naar de brugklas is een grote stap. Je hebt vast allerlei vragen. Die vragen kan je stellen aan leerlingen uit de hogere klassen. We noemen ze BICkels (Brugklas Integratie Comité). Onze BICkels zijn er speciaal voor jou en beantwoorden vragen over huiswerk, leren, toetsen, docenten, lokalen en wat je maar kunt verzinnen. Zij komen ook af en toe in de klas om vragen te beantwoorden en helpen de mentoren bij allerlei schoolactiviteiten.

Hulplessen

In klas 1 is het mogelijk om vanaf de herfstvakantie hulplessen te volgen voor Nederlands, Engels, wiskunde en gym. We bieden daarnaast in het kader van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) extra hulplessen aan voor deze en ook andere vakken in klas 1-6. Dit doen we onder andere in flexuren.

Bijles

Heb je extra hulp nodig voor een bepaald vak, dan kan je bijles krijgen van een leerling uit de bovenbouw. Je schrijft je in voor de bijles en daarna word je gekoppeld aan een leerling uit de bovenbouw. Je spreekt zelf af hoeveel bijlessen je wilt volgen en wanneer. Over bijlessen hebben wij de volgende afspraken gemaakt:

  • De bijlessen vinden op school plaats;
  • Een bijles duurt één klokuur;
  • Een bijles kost € 5,- per klokuur;
  • De kosten voor deze bijles komen voor rekening van de school.

Voor vragen of meer informatie kun je mailen naar helpdesk@ksg-apeldoorn.nl.

Huiswerkinstituut Lyceo

Lyceo is een huiswerkinstituut dat gebruik maakt van de lokalen van de KSG. Bij Lyceo bepaal je met je ouders/verzorgers wat je nodig hebt. Je kunt verschillende diensten naar behoefte combineren om zo de best passende begeleiding samen te stellen. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en intensief contact met ouders/verzorgers, school of andere begeleiders. Of bijles met een uur studiementoraat, zodat je beter leert plannen. Meer informatie vind je op de website van Lyceo.

Als er meer nodig is dan alleen begeleiding

In de Schoolgids staan meer mogelijkheden voor ondersteuning.