Aanmelden

Hoe verloopt het aanmelden voor het voortgezet onderwijs?

Kies je voor de KSG? Leuk! Je bent van harte welkom!

 • Download het aanmeldformulier KSG en vul het in
 • Vraag je ouders/verzorgers om een handtekening
 • Stuur het formulier met het advies van je basisschool naar:

KSG
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42
7316 AW Apeldoorn

Of kom gewoon langs en geef het af bij de receptie of de leerlingenadministratie.

Je kunt je tot 1 maart 2021 aanmelden voor onze school.

Zodra wij jouw aanmelding hebben ontvangen krijg je allereerst een ontvangstbevestiging van ons. Zo weet je zeker dat je aanmelding bij ons is binnengekomen!
Naast het aanmeldformulier ontvangen wij het advies van de basisschool. De leerkracht van groep 8 kent jou goed; daarom hechten wij veel waarde aan dit advies. Naast het advies van de leerkracht van groep 8 bekijken wij het onderwijskundig rapport.

Je kunt je bij ons aanmelden voor: mavo (4 jaar), up2havo (6 jaar), havo (5 jaar), tweetalig havo (5 jaar), vwo (6 jaar) en tweetalig vwo (6 jaar). Wij werken met dakpanklassen in de brugperiode en plaatsen je in overleg met de leerkracht van groep 8 in de klas waar jij het beste past.

Binnen zes weken nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen krijg je van ons te horen of je bent toegelaten!

Toegelaten?

In de maand mei krijg je dan alvast een aantal proeflessen aangeboden (World of tweetalig onderwijs (tto), World of science, World of sport, World of business, World of art & design).
In juni maak je kennis met je nieuwe klasgenoten. Dat is fijn, want dan weet je alvast bij wie je in de klas zit.

Contact

Als je vragen hebt, kunnen jij en je ouders altijd contact opnemen. Dit kan via 055 – 52 12 655, je kunt vragen naar de heer De Waard of mailen naar mailadres [email protected].

Nog even op een rijtje:

 • Aanmelden vóór 1 maart
  – Bij ontvangst van je aanmelding sturen bij je een ontvangstbevestiging.
  – 6 weken na ontvangst van je aanmelding ontvang je van ons bericht over de toelating op de KSG.
 • In mei volg je leuke proeflessen bij ons op school
  – Maak kennis met de stromen World of tto, World of science, World of sport, World of business en World of art&design.
 • In juni maak je kennis met je nieuwe klas.