Schoolgids

Internationale thema’s

In zowel onze Nederlandstalige als tweetalige lessen is veel aandacht voor internationale thema’s, landen, talen en culturen. We leggen hierdoor een link met de wereld om ons heen en verbinden vakken aan elkaar.

In een schooljaar werken we met vier thema’s. Ieder thema duurt 8-9 weken en we stellen steeds een ander wereldthema centraal. Hierdoor kan je je goed in het thema verdiepen en leer je echt over de grenzen van de verschillende vakken heen te kijken. Na een korte introductie volgt er een leuke en leerzame startactiviteit. Je gaat daarna verder met het thema in de lessen. Ter afsluiting maak je (samen) een eindpresentatie waarin je laat zien wat je over jezelf en het thema hebt geleerd. We sluiten het thema vervolgens af met een leuke activiteit.

KSG cyclus m.b.t. internationale thema’s

Aan onderstaande competenties besteden we in de lessen aandacht en hierop reflecteer je o.a. in het mediaproduct dat je maakt aan het eind van ieder thema. Dit mediaproduct voeg je toe aan je portfolio.

In de eerste klas werken we met de volgende thema’s:

  • Ontdekken – discovery
  • Feest – celebration
  • Veranderingen in het milieu – environmental changes
  • Samenwerken – collaboration

In klas 2, 3 en de bovenbouw leer je onder andere meer over de thema’s respect, geloven, global health en concurreren.