Opleidingen

Op de KSG is sprake van een tweejarige brugperiode. Dit betekent dat je de eerste twee jaar in één van onderstaande brugklassen zit. Hierna ga je naar de mavo, havo of het vwo.

Je kunt bij ons in de brugklas kiezen voor de volgende opleidingen:

 • Mavo/havo
 • Havo/vwo
 • Tweetalig mavo/havo
 • Tweetalig havo/vwo
 • Tweetalig vwo

Mavo/havo

De mavo/havo brugklas is voor ambitieuze leerlingen die graag een havodiploma willen halen. Je krijgt op havoniveau les en we geven je een extra steuntje in de rug door extra uren te besteden aan de kernvakken Nederlands en wiskunde. In zowel de eerste als tweede klas bekijken we samen met jou, je ouders, mentor en docenten welke route het best vanaf klas 3 bij jouw past. De opties zijn:

 • In vijf jaar een havodiploma halen en dus naar havo 3.
 • In zes jaar een havodiploma door in zeven vakken mavo examen te doen en daarna in te stromen in havo 4.
 • Of in vier jaar een mavodiploma halen en daarna doorstromen naar het MBO.   

Havo/vwo

De havo/vwo brugklas is voor leerlingen die graag naar het vwo willen. Je krijgt in deze klas les op vwo niveau en dagen je uit om je capaciteiten optimaal te benutten. In zowel de eerste als tweede klas bekijken we samen met jou, je ouders, mentor en docenten welke route het best vanaf klas 3 bij jouw past vanaf klas 3. De opties zijn:

 • In vijf jaar een havo diploma halen en dus naar havo 3.
 • In zes jaar een vwo diploma en zodoende naar vwo 3.
 • In zeven jaar een vwo diploma door in havo 3 rekening te houden met het vakkenpakket dat je kiest. Onder andere een extra moderne vreemde taal.  

Tweetalig mavo/havo, havo/vwo en vwo

Je wilt wereldburger worden, gaat een uitdaging graag aan en je wilt Engels leren spreken alsof het je eigen taal is? Dan is tweetalig onderwijs (tto) iets voor jou.

In de onderbouw krijg je afhankelijk van de opleiding die je kiest, een bepaald aantal lessen in het Engels (minimaal tussen de 30% en 60%). De docent spreekt Engels, maar je spreekt ook Engels met je klasgenoten. Als je tweetalig onderwijs volgt, hoef je niet heel goed te zijn in Engels. Maar je moet wel heel goed willen worden. Je leert namelijk niet alleen Engels op een hoog niveau, waardoor je een internationaal erkend certificaat, zoals Cambridge, haalt maar ook haal je bij tweetalig havo en vwo een internationaal erkend IB diploma. Daarnaast word je veel breder gevormd. De persoonsvorming en culturele vorming zijn minstens zo belangrijk als het behalen van een hoog niveau Engels. Doordat er vanaf de brugklas al heel veel geoefend wordt met het presenteren van jezelf en je ideeën, leer je snel hoe je je mening goed over kunt brengen. Dit presenteren gebeurt zowel mondeling als schriftelijk en wordt per jaar natuurlijk steeds wat uitgediept. Daarnaast ga je natuurlijk heel vaak op reis! Bijna ieder jaar ga je wel naar het buitenland met je klasgenoten! Hierdoor voel je je heel snel op je gemak in andere omgevingen.

Om je aan te kunnen melden voor het tweetalig mavo/havo heb je een mavo of mavo/havo-advies nodig. Voor tweetalig havo/vwo heb je een havo of havo/vwo-advies nodig en voor tweetalig vwo heb je een vwo-advies nodig. We vinden het wel belangrijk dat jouw leerkracht van de basisschool denkt dat tweetalig onderwijs iets voor jou is. Voor tweetalig onderwijs vragen we een extra bijdrage.