Schoolgids

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met discriminatie op school en vind je het lastig om dat te bespreken met je medeleerlingen, docenten of je ouders/verzorgers?

 Neem dan eens contact op met een vertrouwenspersoon van de KSG:

Mw. R. (Rita) Barmentloo
Telefoon: 055 521 26 55
Mail:
[email protected]

Dhr. M.J.M. (Maarten) Nass
Telefoon: 055 521 26 55
Mail: 
[email protected]