Schoolgids

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met discriminatie op school en vind je het lastig om dat te bespreken met je medeleerlingen, docenten of je ouders/verzorgers? Neem dan eens contact op met een vertrouwenspersoon van de KSG:

Mw. J. (Judith) Pampiermole
Telefoon: 055 521 26 55
Mail:
J.Pampiermole@ksg-apeldoorn.nl

Dhr. M.J.M. (Maarten) Nass
Telefoon: 055 521 26 55
Mail: 
M.Nass@ksg-apeldoorn.nl