Schoolgids

Discriminatie voorkomen

Onder discriminatie verstaan we: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch milieu en fysieke verschijning’

Wij doen er alles aan om discriminatie op de KSG te voorkomen en daarbij zijn de volgende afspraken belangrijk:

  • Wij besteden in de lessen aandacht aan andere culturen, levensbeschouwingen en levensovertuigingen.
  • Wij leren onze leerlingen dat alle mensen gelijkwaardig zijn.
  • Wij houden rekening met de belevings- en ervaringswereld van leerlingen van diverse afkomst.
  • Wij besteden aandacht aan het bestaan, de oorzaken en de effecten van racisme, vooroordelen en discriminatie.
  • Wij bestrijden uitingen van racisme, vooroordelen en discriminatie.
  • Wij voorkomen dat de gebruikte methodes uitingen van vooroordelen, racisme en discriminatie bevatten.

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met discriminatie op school en vind je het lastig om dat te bespreken met je medeleerlingen, docenten of je ouders/verzorgers? Neem dan eens contact op met een vertrouwenspersoon van de KSG.