Schoolgids

Klachtenregeling

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. De meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of de begeleiding van leerlingen.

Meestal worden klachten in onderling overleg tussen leerling, ouders, docenten, of de schoolleiding afgehandeld, eventueel na inschakeling van een vertrouwenspersoon. Soms lukt het niet om een oplossing binnen de school te vinden. U kunt dan een klacht indienen. In de klachtenregeling leest u precies hoe de procedure rondom het indienen van een klacht eruit ziet.

Het uitgangspunt is dat er eerst binnen de school naar een oplossing is gezocht, voordat u een klacht indient.

Een klacht indienen

Wilt u een klacht indienen, dan meldt u zich bij de contactpersoon. De contactpersoon vraagt of u geprobeerd heeft de problemen met de aangeklaagde of de schoolleiding op te lossen. Vervolgens neemt hij of zij enkele opties met u door, afhankelijk van de ernst van de zaak, zoals: geen klacht indienen, een klacht indienen bij het bestuur of de externe klachtencommissie, of aangifte doen bij politie/justitie. De contactpersoon begeleidt u daarbij of verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Wilt u liever geen contact met de vertrouwenspersonen van de KSG, bijvoorbeeld omdat zij op de school werken? Dan kunt u zich melden bij de externe vertrouwenspersoon. De taak van de externe vertrouwenspersoon is gelijk aan die van de vertrouwenspersonen op de KSG. Ook kan de vertrouwenspersoon aanbieden te bemiddelen als hij/zij denkt dat dit tot een oplossing kan leiden.

Vertrouwenspersonen op de KSG

Mw. R. (Rita) Barmentloo
Telefoon: 055 521 26 55
E-mail: vertrouwenspersoon@ksg-apeldoorn.nl

Dhr. U.C. (Ulbe) Lankhorst
Telefoon: 055 521 26 55
E-mail: vertrouwenspersoon@ksg-apeldoorn.nl


Externe vertrouwenspersoon

Gerard Dijkstra

Buro Konfidi Vertrouwenspersonen

T: 0655183368

E: info@konfidi.nl

W: https://www.konfidi.nl/