Schoolgids

Pesten aanpakken

Op de KSG is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn, waarbij de afgesproken regels gelden en je nooit iemands persoonlijke grenzen overschrijdt.

Pestgedrag vinden wij ongewenst gedrag. Wij willen dat al onze leerlingen zich veilig voelen op school, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen en maximale leerprestaties mogelijk zijn. Docenten, onderwijsondersteunend personeel, afdelingsleiders en schoolleiding bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten.

Anti-pestprotocol

Ons anti-pestprotocol is geschreven zodat alle leerlingen, ouders en medewerkers weten wat de school doet om een veilig schoolklimaat te bevorderen. Het hoofddoel van het protocol is het voorkomen en bestrijden van pesten en duidelijkheid te geven over ieders rol. Daarnaast heeft het een informatieve en verwijzende functie. Het anti-pestprotocol beschrijft wat we onder pesten verstaan en wat de aanpak is als er gepest wordt. Onze anti-pestcoördinator ondersteunt mentoren en docenten als er signalen zijn over pesten.