Home > Wiki > medezeggenschapsraad/deelraad

medezeggenschapsraad/deelraad

De KSG Deelraad (DR) is verantwoordelijk voor het toezien op het gevoerde beleid, en neemt voorstellen in overweging die door de schoolleiding ter instemming en/of advies worden voorgelegd.

Bevoegdheden, taken en werkwijze van de Deelraad zijn vastgelegd in het reglement. De Deelraad bestaat uit docenten/personeelsleden, ouders en leerlingen. Ouders nemen zitting in de Deelraad voor een termijn van 2 jaar.

Verkiezingen voor vacatures worden gehouden tijdens de OR jaarvergadering, en kandidaat-leden kunnen zich opgeven tot 1 week voor de jaarvergadering. Ouders kunnen zitting in de Deelraad nemen zonder lid van de Ouderraad (OR) te worden, maar worden geacht om op toerbeurt OR vergaderingen bij te wonen. (In de praktijk is dit nodig om tot een juiste afstemming te komen en uitwisseling van opvattingen te waarborgen.)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) fungeert voor de vier openbare scholen – de KSG, het Gymnasium en het Edison College. De GMR bestaat uit bestuurders, docenten, ouders en leerlingen. Een ouder-afgevaardigde van de KSG wordt voor een termijn van twee jaar door de KSG Deelraad gekozen.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein