Schoolgids

Ouderraad

De ouderraad organiseert twee keer, in samenwerking met de afdelingsleider, per jaar een ouderpanel. Deelname aan het ouderpanel staat vrij voor alle ouders. Het onderwerp/thema van de avond wordt in overleg met de afdelingsleider gekozen.