Schoolgids

Ouderraad

De ouderraad organiseert, in samenwerking met de afdelingsleider, ouderpanels.

Deelname staat vrij voor alle ouders. Het onderwerp/thema van de avond wordt in overleg met de afdelingsleider gekozen.

Daarnaast spreekt de ouderraad regelmatig met de rector over het beleid van de school.