Schoolgids

Ouderraad

De Ouderraad van de KSG is het aanspreekpunt en klankbord voor de schoolleiding en alle ouders van de leerlingen op de KSG. Wij zijn er voor om onderwerpen die spelen onder ouders van KSG leerlingen onder de aandacht te brengen bij de schoolleiding. Vanuit het perspectief van de ouders denken we kritisch mee over de plannen, het beleid en de organisatie van school.


De Ouderraad bestaat uit:
  • Jane-Ann Meijer
  • Mariam Aaras
  • Paul Stok
Wij vinden het belangrijk dat uw mening gehoord wordt en op de juiste plaats terecht komt

Wij hebben regelmatig overleg met de rector. Als ouder kunt u bij ons terecht om een onderwerp op de agenda te zetten. We willen graag via u geïnformeerd worden wanneer er zaken zijn die door u worden gesignaleerd, die belangrijk zijn voor leerlingen en dus de moeite waard zijn om te bespreken met de schoolleiding. Hierbij valt te denken aan pesten, rookbeleid, veiligheid of lesuitval.

Wij vinden het van groot belang dat ouders ook meedenken over schoolse zaken en hierin serieus genomen worden

De Ouderraad werkt daarom samen met de schoolleiding bij het voorbereiden van de ouderpanels en om er op toe te zien dat de uitkomsten van de ouderpanels een vervolg krijgen. Ook denken we mee met de schoolleiding over plannen die in ontwikkeling zijn en nog niet zijn geformaliseerd.

De ouderraad streeft ernaar een evenwichtige afspiegeling te zijn van alle ouders

Ons streven is om een bezetting te hebben van twee ouders per afdeling ((t)mavo/havo, (t)havo/vwo, (t)vwo. Op die manier is er altijd iemand van de Ouderraad aanspreekbaar voor de schoolleiding en kunnen we als ouders vanuit alle afdelingen voldoende input geven.

Heb je interesse om ook deel te nemen aan de ouderraad, laat dit dan zeker weten (ouderraad.ksg@gmail.com). We kunnen altijd een extra stem gebruiken.

De ouderraad  biedt ouders interessante ouderavonden aan

De Ouderraad organiseert één of twee thema-avonden per jaar voor ouders. Thema’s van de afgelopen jaren waren bijvoorbeeld hoe om te gaan met pubergedrag, mediawijsheid en gezonde leefstijl.