Schoolgids

Contact met ouders

Goed en regelmatig contact tussen ouders/verzorgers en de school is belangrijk voor onze leerlingen. Daarom hebben wij verschillende contactmomenten gepland in een schooljaar via verschillende middelen.

E-mail

Regelmatig ontvangt u informatie via e-mail. U ontvangt bijvoorbeeld informatie van de mentor of de afdelingsleider, een uitnodiging voor een voorlichtingsavond of informatie over een excursie. De informatie die wij u mailen wordt ook altijd op het webportaal gepubliceerd.

Nieuwsbrief de Heraut

Ongeveer zes keer per jaar verschijnt onze digitale nieuwsbrief de Heraut. Hierin staan interessante en belangrijke artikelen voor ouders en leerlingen.

Informatie- en voorlichtingsavonden

Aan het begin van elk schooljaar zijn er voorlichtingsavonden. U maakt op deze avond kennis met de mentor van uw zoon of dochter. Daarnaast organiseren we gedurende het schooljaar regelmatig informatieavonden. Bijvoorbeeld over het kiezen van een sector/profiel aan het einde van de onderbouw, excursies en uitwisselingen. Via deze website en het webportaal informeren we u over de data van deze avonden.

Driehoeksgesprekken

Driehoeksgesprekken vinden met ingang van schooljaar 2019-2020 als pilot plaats in leerjaar 1, leerjaar 3 mavo en up2havo, leerjaar 4 havo en vwo en leerjaar 6 vwo. De mentor(en) van deze klassen zullen hierover op de eerste bijeenkomst meer informatie verstrekken.

SOMtoday

Via het webportaal heeft u ook toegang tot SOMtoday. Via dit schooladministratiesysteem kunt u de resultaten van uw kind bekijken. Drie keer per jaar stellen we een rapport op met een totaaloverzicht van de cijfers. Aan het begin van ieder schooljaar leggen we de inlogprocedures uit en krijgt u de wachtwoorden. Ook staan in SOM alle brieven die aan u verstuurd zijn via SOM. Lees hier meer over SOMtoday.

Leerlingen van 18 jaar en ouder 

Als een leerling 18 jaar wordt, worden ouder(s)/verzorger(s) wel meegenomen in de communicatie (mail) maar hebben geen inzicht meer in SOM (absentie en cijfers), tenzij de leerling anders aangeeft. De leerlingen kan een wijziging hiervoor aangeven in SOM.

It’s Learning

Op de elektronische leeromgeving ‘It’s learning’ kunnen leerlingen en ouders zien welke taken er wanneer – op school of thuis – moeten worden uitgevoerd. Ook hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar uitleg en wachtwoord.