Home > Schoolgids > Onze school > Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

De KSG vindt het belangrijk dat haar leerlingen een maatschappelijke stage (MaS) doen. In deze stage maken de leerlingen kennis met vrijwilligerswerk. Zij leren hierdoor dat zij verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen. Een dergelijke vrijwillige activiteit kan leerlingen voorbereiden op een volwaardige deelname aan de samenleving. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen voor een ander of voor de organisatie.

Op de KSG is de maatschappelijk stage daarom een verplicht onderdeel in alle derde klassen, behalve op de mavo. Daar doen de leerlingen de stage in de tweede klas. Er is een coördinator voor de MaS aangesteld als ‘makelaar’ tussen stageplaats en stageloper. Er wordt daarbij samengewerkt met Apeldoorn Pakt Aan, een organisatie die het aanspreekpunt is voor iedereen die te maken heeft met vrijwilligerswerk in Apeldoorn en omstreken op welk terrein dan ook. Op school wordt voorlichting gegeven aan de leerlingen, waarbij wordt stilgestaan bij het waarom van deze stage en er wordt aandacht besteed aan het kiezen van een goede stage. Deze stages worden ook wel ‘klussen’ genoemd. Enkele voorbeelden van uitgevoerde klussen zijn:  helpen bij de training van jeugdelftallen, helpen in commissies, organiseren van een sporttoernooi, verzorgen van bijlessen op de basisschool of helpen bij een evenement.

Elk jaar valt op dat er leerlingen zijn, die al vrijwilligerswerk doen bij hun vereniging. Daarnaast zijn er ieder jaar veel leerlingen die meer uren stage lopen dan er verplicht zijn. Ook komen ze regelmatig met positieve verhalen terug, bijvoorbeeld dat ze het leuk vonden of dat ze het nog wel wat langer hadden willen doen. De organisaties op hun beurt zijn ook tevreden over onze leerlingen. Door een aantal van hen worden we ieder jaar benaderd, omdat ze vooral graag vrijwilligers van onze school willen.

Kortom, de leerlingen van de KSG mogen gerust trots zijn op zichzelf. Met hun enthousiasme en inzet weten zij op jonge leeftijd al heel wat voor de maatschappij te betekenen.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa