Home > Schoolgids > Onze school > Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

woensdag 3 oktober 2018

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten we ze kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in de maatschappij. Het naar behoren afronden van de stage is opgenomen in de bevorderingsnormen van de derde klassen. Stages kunnen plaatsvinden bij non-profitorganisaties of bij maatschappelijke projecten van bedrijven. Leerlingen en ouders krijgen voorlichting over de stage.
  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa