Schoolgids

Wereldcollege

De KSG is een wereldcollege; een school die midden in de wereld staat en je voorbereidt op leren, leven en werken in een internationale omgeving. Dat kan in het buitenland zijn, maar ook in een internationaal bedrijf in Nederland. Op de KSG leer je letterlijk en figuurlijk over je grenzen kijken. Internationalisering speelt een grote rol op de KSG. Het loopt als een rode draad door al je vakken heen. Zo krijg je bijvoorbeeld een keer aardrijkskundeles in het Engels, leer je meer over een belangrijke Europese componist bij muziek, leer je tijdens de geschiedenisles wat Europa betekent voor ons en leer je vreemde talen spreken.

Waarom een wereldcollege?

Onze samenleving verandert. Nederland is een belangrijk handelsland, grenzen vervagen en we komen steeds meer in aanraking met andere talen, culturen en verwachtingen. Steeds vaker krijgen we te maken met grote globale uitdagingen en nieuwsberichten bereiken ons allang niet meer alleen via de Nederlandse media. Ook nemen onze internationale contacten toe, waardoor ideeën, beelden, woorden en handelswaar zich razendsnel over de wereld verspreiden.
Daarom vinden we het belangrijk dat jij goed wordt voorbereid op de toekomst!


Wereldtalen spreken, ICT leren gebruiken, studeren, reizen en op de hoogte zijn van internationale kwesties vinden wij van groot belang. De KSG is een school die midden in deze wereld staat. Dit betekent dat in zowel onze
Nederlandse als tweetalige stroom veel aan dacht is voor internationale thema’s, andere landen, talen en culturen en dat we jou helpen om de volgende competenties te ontwikkelen:

  • helder communiceren en duidelijk presenteren
  • innovatief zijn in het vinden van oplossingen
  • respect tonen voor anderen en met hen de dialoog aangaan
  • goed zorgen voor jezelf en de omgeving
  • samenwerken met anderen en verantwoordelijkheid nemen
  • het onderzoeken van de wereld
  • initiatief nemen en uit je comfortzone stappen
  • reflecteren op je eigen handelen
  • ontvangen en geven van feedback
  • analyseren en evalueren van informatie
Kortom, de KSG kijkt over grenzen en zorgt ervoor dat jij goed bent voorbereid op de toekomst!