Schoolgids

Missie en visie

Missie

KSG leidt leerlingen op tot actieve wereldburgers die zich betrokken voelen bij de samenleving, verantwoordelijkheid leren nemen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen verleggen hun grenzen. De KSG biedt sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf halen. Iedereen is welkom en we staan open voor elkaar.

Kernwaarden

Betrokken, onderzoekend, wendbaar, ondernemend.

Visie

De KSG is een wereldcollege en we stralen uit dat we een sportactieve school zijn. We bieden regulier en tweetalig onderwijs en richten ons op leren, leven en werk. We hebben aandacht voor de onderwijsbehoefte, de kennis, de vaardigheden en de houding van iedere individuele leerling.