Schoolgids

Veilige school

Onze schoolleiding heeft het Convenant Veilige School ondertekend. Hiermee beloven de scholen voor voortgezet onderwijs, de gemeente Apeldoorn en de Regionale Politie Noord- en Oost-Gelderland District Apeldoorn dat ze zich inzetten voor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers van de scholen.

Er is binnen de kaders van dit Convenant gewerkt aan het maken van afspraken ter voorkoming en bestrijding van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school.

Op grond van het convenant kan de politie met instemming van de Officier van Justitie eventueel gebruikmaken van videobanden of andere beeldbestanden van het bewakingssysteem en kunnen zij na toestemming van de vestigingsdirectie kluisjes en tassen doorzoeken.

De schoolleiding is bevoegd om de naleving van de verbodsbepalingen te controleren (artikel 3 van het convenant) en mag daarvoor:

  • leerlingen aan kleding controleren of doen controleren op aanwezigheid van verboden voorwerpen; fouilleren is daarbij toegestaan;
  • de door leerlingen meegenomen verboden voorwerpen in beheer nemen en aan de politie overdragen;
  • de kluisjes van leerlingen controleren op de aanwezigheid van verboden voorwerpen;
  • de politie gebruik laten maken van het camerasysteem van de school om beeldmateriaal met daarop leerlingen te bekijken.