Schoolgids

SomToday

Op de KSG werken we met het leerlingadministratiesysteem Somtoday.
Met Somtoday kunnen ouders inzicht krijgen in het schoolleven van hun kinderen. Zo kunnen ouders het rooster, huiswerk, cijfers, afwezigheid en vakinhoudelijke informatie bekijken.

Recht op toegang

Het OCW heeft een handreiking geschreven over het recht op toegang voor ouders tot Somtoday, met inachtneming van de AVG. In deze handreiking wordt geadviseerd toegang van ouders en verzorgers tot SomToday op de leeftijdsgrens van 18 jaar te zetten. Wij volgen dit advies.
Om deze reden ontnemen we de ouders/verzorgers automatisch de toegang tot Sometoday op het moment dat een leerling 18 jaar wordt. Een leerling mag vanaf die leeftijd zelf aangeven of de ouders en verzorgers wel of geen toegang tot Somtoday mogen krijgen.

In de handreiking van het OCW staat over dit onderwerp: ”Scholen zijn (wettelijk) verplicht om ouders te informeren over de vorderingen van een minderjarig kind. Deze informatieverplichting geldt tot 18 jaarOuders moeten hun kind kunnen begeleiden en moeten de hiervoor noodzakelijke informatie van de school ontvangen. Tegelijkertijd heeft een kind recht op privacy, ook ten opzichte van zijn of haar ouders. Scholen zijn op grond van onderwijswetgeving niet verplicht om alles wat zij over het kind weten op te nemen in het leerlingvolgsysteem en zijn dus ook niet verplicht om alles actief te delen met de ouders. Het uitgangspunt in de privacywetgeving is ‘data-minimalisatie’: scholen doen er goed aan om alleen persoonsgegevens op te nemen die noodzakelijk zijn voor het leerproces. ‘’