Schoolgids

Gescheiden ouders

Bij gescheiden ouders is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Ook de school is wettelijk verplicht om beide ouders te informeren. Er is een uitzondering: als de rechter anders heeft bepaald, dan is dat vonnis leidend. Bij de informatieverstrekking is het van belang wie het ouderlijk gezag heeft.

Beide ouders hebben het ouderlijk gezag

De ouders moeten onderling afstemmen over besluiten met betrekking tot de kinderen. Beide ouders hebben evenveel recht op informatie van de school met betrekking tot hun kinderen. Wij verstrekken geen informatie die mogelijk gebruikt kan worden om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen.

Eén van de ouders heeft het ouderlijk gezag

De ouder met het ouderlijk gezag, kan alleen besluiten nemen met betrekking tot de kinderen. De andere ouder heeft recht op beperkte informatie van de school met betrekking tot de kinderen. Bij de beperkte informatie gaat het om:

  • Belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het kind of zijn verzorging en opvoeding.
  • Informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school.

Informatieplicht van de school

Niet alleen de ouders hebben onderling een informatieplicht, maar ook de school. Deze verplichting geldt ten aanzien van:

•             De ouders met het ouderlijk gezag

•             De ouder zonder het ouderlijk gezag als deze om informatie vraagt

•             De voogd

•             De leerlingen zelf als zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn

Eerste aanspreekpunt

De ouder waar het kind woont, is het eerste aanspreekpunt voor de school. Deze ouder heeft de wettelijke verplichting om de andere ouder te informeren. Als de andere ouder zich bij de school meldt en vraagt om informatie, bepaalt de school welke informatie wordt verstrekt.

Als de ouder waar het kind niet woont, daarom verzoekt bij de school, dan krijgt hij of zij rechtstreeks van de school een uitnodiging voor de ouderspreekavonden en toegang tot de schoolvorderingen.