Schoolgids

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit personeel, ouders en leerlingen en bevordert de openheid en het onderling overleg in de school en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De medezeggenschapsraad heeft een aantal bevoegdheden zoals voorstellen doen en adviezen geven. Als het gaat over het beleid van de school, dan is vaak instemming van de medezeggenschapsraad nodig.

De visie van de medezeggenschapsraad van de KSG is dat de raad met de schoolleiding moet streven naar een gezond werkklimaat voor leerlingen en personeel, waarbij procedures binnen de school voor iedereen helder en eenduidig zijn. Ook is de medezeggenschapsraad actief met en moet actief betrokken worden bij concrete schoolzaken.

Leden Medezeggenschapsraad

Namens het personeel

  • Dorien Gietema, voorzitter
  • Lisette de Boer
  • Katia Dias Gonçalves
  • Johan Scheffer
  • Cathelijn Loman

Namens de ouders

  • Jelmer Jellema, secretaris
  • Marcel Hassink

Namens de leerlingen:

  • Eva de Jong
  • Ümit Onay
  • Melike Deger