Schoolgids

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Aansprakelijkheid

De school kan aansprakelijk zijn als iemand namens de school verwijtbaar handelt of verwijtbaar nalaat om te handelen en hierdoor schade aan derden ontstaat. Het is echter niet zo dat de school aansprakelijk is voor (letsel)schade alleen vanwege het feit dat het incident gebeurt tijdens schooltijd of tijdens door de school georganiseerde activiteiten. De school is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig handelen van leerlingen. Leerlingen en hun ouder/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Als een leerling schade toebrengt in of aan het schoolgebouw, dan worden de leerling en ouders/verzorgers aangesproken op de kosten van de schade.

Verzekeringen

Voor de school is een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering (annulering valt hier niet onder). De aansprakelijkheidsverzekering voor leerlingen betreft een secundaire dekking. Dit betekent dat eerst de eigen WA-verzekering moet worden aangesproken.