Schoolgids

Ouderbijdrage

Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook bij de KSG door de overheid bekostigd. De uitgaven t.b.v. leermiddelen en schoolboeken worden gefinancierd uit de Wet ‘gratis lesmateriaal’. Hieronder vallen o.a. leer- en werkboeken en licentiekosten van digitaal leermateriaal.

Om het onderwijsprogramma verder in te kleden, worden er twee type kosten aan ouders voorgelegd:

1.    Schoolkosten; noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school

2.    Vrijwillige kosten; ouders(s)/verzorger(s) zijn niet verplicht deze te betalen

1.    Schoolkosten

Materiaal dat persoonsgebonden is, langer dan een jaar meegaat, door meerdere gezinsleden kan worden gebruikt en eigendom wordt van de leerling wordt niet bekostigd uit de ‘Wet Gratis Leermiddelen’. Gymkleding, agenda, multomappen met inhoud, pennen, kleurpotloden, geodriehoek, een rekenmachine en een headset of oordopjes vallen onder schoolkosten. In de tweede fase komen hier nog woordenboeken, een Binas-boek, een atlas en/of een grafische rekenmachine bij (afhankelijk van niveau en het gekozen profiel). Elk schooljaar wordt een lijst beschikbaar gesteld van de door ouder(s)/verzorger(s) of leerling zelf aan te schaffen materialen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn vrij om te kiezen waar zij deze schoolbenodigdheden aanschaffen. 

2.  Vrijwillige kosten

Op de KSG vinden we het belangrijk om naast het reguliere curriculum, extra activiteiten en voorzieningen aan te bieden die het onderwijs verder verdiepen en aantrekkelijk maken. Voor deze aanvullende activiteiten en voorzieningen wordt een bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd. 

De vrijwillige kosten bestaan uit drie onderdelen:

  • Ouderbijdrage
  • Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen
  • Laptop

Uitgangspunten bij deze vrijwillige kosten zijn:

Vrijwilligheid: De gevraagde ouderbijdrage is vrijwillig. Kunt of wilt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? Dan leidt dit nooit tot uitsluiting van deelname voor uw zoon of dochter. Al onze leerlingen kunnen meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om.

Beheersing: de KSG spant zich in om de ouderbijdrage en leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. In principe wordt er niet meer gevraagd dan vooraf gecommuniceerd.

Transparantie: de KSG communiceert met ouder(s)/verzorger(s) over de vrijwillige kosten op een heldere en duidelijke wijze. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en bestemming of doel. Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouder(s)/verzorger(s) zelf dienen te zorgen (schoolkosten). 

Instemming: Het bevoegd gezag en de ouders uit de (D)MR stellen jaarlijks de ouderbijdrage vast en bepalen waaraan deze wordt besteed. De bestedingsdoelen van deze ouderbijdrage zijn altijd een aanvulling op reguliere bestedingen uit de overheidsbijdrage.

N.B. Bij het ontbreken van vrijwillige ouderbijdragen bestaat het reële risico dat niet-verplichte activiteiten en voorzieningen niet meer kunnen worden aangeboden, omdat school geen andere financieringsbron heeft hiervoor.

Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen:

De KSG biedt ieder jaar een aantal specifiek op vak- of leerjaar gerichte activiteiten aan, zoals excursies, reizen en programma’s. Gedurende het schooljaar informeert de school de ouder(s)/verzorger(s) over deze activiteiten en de inhoud hiervan. Op dat moment kan hiervoor worden ingeschreven. Op basis van inschrijving ontvangen ouder(s)/verzorger(s) wel of niet een factuur, deze staan dus niet op de centrale schoolkosten- en ouderbijdrage factuur die in oktober wordt verzonden. Voor deze onderdelen geldt dat het voldoen van de bijdrage een voorwaarde is voor deelname. De inschrijving voor een onderdeel is uiteraard vrijwillig. Voor leerlingen die niet meegaan wordt een alternatief programma op school aangeboden (behalve bij naschoolse activiteiten). Wanneer de excursie verplicht is om een vak te kunnen volgen, dan zijn hieraan geen kosten verbonden voor ouders/verzorgers en gaan alle leerlingen mee

Aangezien we het heel belangrijk vinden dat ieder kind mee kan doen aan de leerjaar- /vakspecifieke activiteiten, ongeacht de financiële draagkracht van ouder(s)/verzorger(s) kan een beroep worden gedaan op Stichting Leergeld. De KSG heeft daarnaast een schooleigen fonds genaamd het Puffiusfonds waarop een beroep kan worden gedaan.

Bekijk hier de lijst met de activiteiten die de KSG tijdens het schooljaar 2021-2022 aanbiedt.

* De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, er kunnen gedurende het jaar kleine wijzigingen optreden.  Mocht een leerling na inschrijving toch niet meegaan/meedoen, dan worden de reeds gemaakte en onvermijdelijke kosten bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. Advies aan ouder(s) verzorger(s) is dan ook hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.