Schoolgids

Leerplichtambtenaar

Als er sprake is van zorgelijk en/of regelmatig ongeoorloofd verzuim dan komt de leerplichtambtenaar in beeld. De leerplichtambtenaar werkt vanuit een wettelijk kader en handhaaft het overtreden van de Leerplichtwet. Zie ook ons verzuimprotocol.

School werkt daarnaast ook preventief samen met leerplicht om (meer) schooluitval te voorkomen. Onze leerplichtambtenaar is mw. A. van Boven ([email protected])