Schoolgids

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Opgroeien in Apeldoorn is leuk, veilig en gezond!

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor jeugdigen én ouders.

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige werken vanuit het CJG en komen regelmatig op de school. Zij hebben de kinderen al vanaf de geboorte in beeld en volgen de groei en ontwikkeling.

Leerlingen in klas 1 en 3 worden door de jeugdverpleegkundigen uitgenodigd om digitaal een vragenlijst over hun gezondheid en welzijn in te vullen. Leerlingen krijgen daarna een digitaal gezondheidsadvies. De antwoorden zijn alleen door de leerling zelf en de jeugdverpleegkundige in te zien. Leerlingen worden individueel gewogen en gemeten.  De jeugdverpleegkundige nodigt jongeren persoonlijk uit voor een gesprek als er reden is om verder te praten. Dat kan omdat de jongeren dat zelf wil. Dat kan ook als de jeugdverpleegkundige graag wat meer wil weten naar aanleiding van de antwoorden van de leerling. Mocht dit gesprek daar aanleiding toe geven dan zal de jeugdverpleegkundige (met toestemming van de jongere) contact met ouder(s) opnemen.
Als het gesprek aanleiding geeft tot meer ondersteuning, zullen wij de ondersteuningscoördinator van school betrekken.
Er zijn verschillende mogelijkheden die wij samen met school kunnen inzetten, zoals schoolmaatschappelijk werk en pedagogenteam.

OJA!

Wanneer een kind zowel thuis als op school gedrag laat zien dat jou als ouder en leerkracht op school voor vragen stelt, kan OJA! mogelijk wat voor jullie betekenen. OJA! Is een module dat zich richt op kinderen die niet goed in hun vel zitten. Samen met de ambulante jeugd – gezinswerker en met school, worden de hulpvragen die ouders en de leerkrachten hebben in kaart gebracht.

Het CJG bij u in de buurt

In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar jeugdigen en ouders terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. Jeugdigen en ouders kunnen er binnenlopen voor vragen en informatie. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die verder kunnen helpen.


Filmpje?

Mocht je hier meer informatie over willen, check onze site.  

Contact met het CJG?

info@cjgapeldoorn.nl

(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)

www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn