Schoolgids

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Volgens de Wet passend onderwijs moeten schoolbesturen iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek bieden.

Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit van de zorg in kaart te brengen heeft elke school binnen De Veluwse Onderwijsgroep een schoolondersteuningsprofiel (SOP), waarin beschreven staat welke ondersteuning de school biedt: