Schoolgids

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor die je alles vertelt wat je moet weten over onze school en aan wie je vragen kan stellen. Bij je mentor kan je altijd terecht als je ergens mee zit. Ook je ouders/verzorgers kunnen hun vragen stellen aan de mentor.


Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond en kennismakingsgesprekken, zodat je ouders/verzorgers kennis kunnen maken met je mentor. Het is van belang dat de mentor op de hoogte is en blijft van eventuele bijzondere omstandigheden thuis als die van invloed kunnen zijn op je schoolwerk.

In de eerste klas bestaan begeleidingsuren door de mentor uit:

  • Een mentorles per week over studievaardigheden, planning en organisatie volgens de methode Tumult.
  • Een mentorles per week over sociale ontwikkeling, pesten, sfeer in de klas e.d. volgens de methode Tumult.