Schoolgids

Geschiedenis van de KSG

De KSG is een niet weg te denken leermonument in Apeldoorn sinds 1876 en de enige school die het predicaat ‘koninklijk’ draagt. Ook het gebouw is uniek, want het is waarschijnlijk het oudste gebouw van Nederland dat altijd de functie van middelbare school heeft gehad.

De statige gevel bepaalt nog steeds de aanblik van onze school. Het staat aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan 42 in de wijk De Parken. Het gebouw is in de loop der jaren uitgebreid, verbouwd en aangepast aan de behoeftes van een school in de 21e eeuw. Toen deze locatie in de loop der jaren te klein bleek om alle leerlingen te huisvesten, werd op loopafstand nog een gebouw aan de Jhr. Mr. Molleruslaan 32 betrokken.

Lees meer over de geschiedenis van ons prachtige gebouw in dit artikel in het VO-magazine.

1876

Koning Willem lll vraagt aan de burgemeester van Apeldoorn, Mr. J.A. van Hasselt, te bewerkstelligen dat er een middelbare school in Apeldoorn komt. Hij stelt 10.000 gulden beschikbaar en 10 hectare grond in Kerschoten. De gemeenteraad heeft eerst moeite met het verzoek, maar de wens komt van de koning, dus besluit de raad op 24 juni 1876 tot oprichting van een Hogere Burgerschool. De school is openbaar en dat is altijd zo gebleven.

1877

Op 1 oktober wordt de Koninklijke Hogere Burgerschool Prins Hendrik der Nederlanden plechtig geopend in aanwezigheid van de koning en zijn broer Prins Hendrik, de naamgever van de school. De school start met 12 leerlingen (jongens) en 7 leraren.    

1882

Na 5 jaar alleen maar jongens, komt in 1882 het eerste meisje op de Koninklijke Hogere Burgerschool Prins Hendrik der Nederlanden.

1885

Alide Grutterink haalt als eerste meisje in Gelderland haar HBS-diploma.

1923

De schoolbel gaat.

1924

De literair-economische afdeling HBS-A wordt geopend.

1940 – 1945

In de tweede wereldoorlog wordt het schoolgebouw gevorderd door de Duitsers en moeten de leerlingen zich door half Apeldoorn verplaatsen voor hun lessen.

1951

De Middelbare Meisjesschool (MMS) wordt geopend.

1968

De Mammoetwet wordt ingevoerd. Er komen keuzepakketten met 6 of 7 vakken. De MMS verdwijnt weer. In dit jaar krijgt de school een dependance in Apeldoorn-Zuid, die later wordt verplaatst naar de Maten en groeit tot 15 onderbouwklassen.

1988/89

De grote vernieuwbouw zorgt ervoor dat de school in alle opzichten up-to-date is. Modern – maar de historische gevel blijft intact.

1990 – heden

De onderwijskundige ontwikkelingen gaan door: de tweede fase, techniekonderwijs, tweetalig onderwijs, internationalisering. De school groeit en op het hoogtepunt zijn er meer dan 1400 leerlingen. Na een aantal fusies (met de van Kinsbergen-MAVO, de van der Leeuw-MAVO, de Westenenk) heet de school KSG Apeldoorn.

Meer geschiedenis

Voor wie meer wil weten over de rijke geschiedenis van de KSG zijn er twee boeiende boeken:

  • Een school in oorlogstijd, de KHBS tussen 1940 en 1945.
  • Een beeld van een school – over 125 jaar KHBS en KSG.