Schoolgids

Foto- en filmopnames

Wij maken regelmatig foto’s of video’s van leerlingen om onze school te laten zien op onze websites, social mediakanalen en drukwerk. Het gebruiken van beeldmateriaal van uw kind, valt onder het verwerken van persoonsgegevens. Omdat uw kind minderjarig is, hebben wij uw toestemming nodig voor het gebruik van dit beeldmateriaal.

Uw toestemming

Wij vragen u aan het begin van het schooljaar via SOM om toestemming. Wij gebruiken de foto’s en video’s alleen voor de doeleinden die op het formulier staan genoemd. Wij zorgen ervoor dat er geen beelden van uw kind wordt gebruikt als u daar geen toestemming voor heeft gegeven. Als wij beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken dan op het antwoordformulier vermeld staat en waarvoor uw toestemming nodig is, dan nemen wij contact met u op. U heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken.