Schoolgids

Laptop

De KSG is een school waar sprake is van blended learning. Lesmateriaal en opdrachten worden via de Elektronische Leeromgeving aangeboden.

Leerlingen werken bij ons op school daarom op een laptop. De aanschaf van een laptop is vrijwillig voor ouders. Mochten de aanschafkosten een probleem vormen, dan biedt de school verschillende opties aan. Klik hier voor meer informatie.

Betaalwijze


Voor de facturatie van de schoolkosten maakt de KSG gebruik van de applicatie WIS Collect. Via een eigen account en een gepersonaliseerd portaal kunnen ouder(s)/verzorger(s) de facturen betalen, zowel middels iDEAL als via een bankoverschrijving. Ook kunnen ouder(s)/verzorger(s) bij grotere bedragen in WIS aangeven dat zij in termijnen willen betalen. De stand van zaken met betrekking tot de openstaande facturen is door ouder(s)/verzorger(s) via de applicatie Wis Collect te zien met gebruik van de eigen accountgegevens. 

In oktober van het betreffende schooljaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage gefactureerd. Zodra er in WIS Collect een factuur klaar staat, ontvangt de ouder die als ‘ouder 1’ geregistreerd staat daarover een e-mailbericht. Op dat moment kan worden aangegeven voor welke voorzieningen en activiteiten door de ouder betaald gaat worden. De leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen voor bijvoorbeeld reizen ed. worden gedurende het jaar op basis van de inschrijving op dezelfde wijze gefactureerd.

Wat als je als ouder(s)/verzorger(s) problemen hebt met betalen?

Voor ouder(s)/verzorger(s) die problemen hebben met betalen zijn de volgende regelingen aanwezig:

a.    Stichting Leergeld ondersteunt ouders met een krappe portemonnee door bijvoorbeeld financiële afspraken te maken met de school of door (een deel van) de kosten te betalen. 

c.     Als ouder(s)/verzorger(s) moeite hebben met de aanschaf van de laptop dan zijn er alternatieven die worden beschreven in: Toelichting op de laptopkosten en alternatieven

d.    Zoals al eerder genoemd, kan voor de betaling van schoolreisjes, kampen en excursies(leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen) gebruik worden gemaakt van het ‘Puffiusfonds. Voor informatie over en het gebruik van het Puffiusfonds.

e.    Voor alle categorieën van de kosten en bijdragen kan op verzoek een betalingsregeling worden getroffen of gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. In een persoonlijk gesprek gaan we op zoek naar een haalbare, op maat gemaakte afspraak. Ouder(s)/verzorger(s) die hiervoor in aanmerking willen komen vragen wij een verzoek in te dienen bij school, via de financiële administratie.

Vragen

Vragen
Voor vragen en opmerkingen over de (betaling) van de school- en vrijwillige kosten kunnen ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de financiële administratie. Bij voorkeur per email.