Home > onderwijs > contact met ouders

contact met ouders

Communicatie tussen school en ouders
Goed en regelmatig contact tussen ouders en de school is belangrijk voor onze leerlingen. Daarom hebben wij verschillende contactmomenten gepland in een schooljaar. De KSG gebruikt verschillende kanalen om ouders en leerlingen te informeren over leuke en praktische zaken. Regelmatig zal er informatie via de mail komen. Het betreft dan bijvoorbeeld informatie van de mentor of de afdelingsleider, een uitnodiging voor een voorlichtingsavond of de organisatie rond een excursie. De informatie uit de e-mail wordt ook altijd op het webportaal gepubliceerd.

Nieuwsbrief Heraut
Ongeveer zes keer per jaar verschijnt onze Heraut, de digitale nieuwsbrief van de KSG. Hierin staan interessant en belangrijke artikelen voor ouders en leerlingen.

Informatie- en voorlichtingsavonden
Aan het begin van elk schooljaar organiseren we voorlichtingsavonden. Elk jaar maken ouders op deze avond kennis met de mentor van hun zoon of dochter. Daarnaast organiseren we gedurende het schooljaar regelmatig informatieavonden. Bijvoorbeeld over het kiezen van een sector/profiel aan het einde van de onderbouw, excursies en uitwisselingen. Via deze website en het webportaal informeren we ouders over de data van deze avonden.

Tienminutengesprekken
Op twee momenten in het schooljaar kunnen ouders op een vastgestelde ouderavond een aantal docenten spreken. Het is de bedoeling dat de leerling aanwezig is bij het gesprek. Wanneer ouders langer willen spreken met een docent, kunnen zij op deze avond een vervolgafspraak maken. Als het nodig is, kunnen ouders natuurlijk ook altijd buiten deze avonden contact opnemen met een docent.

Het webportaal en SOMtoday
Via onze website kunnen ouders inloggen op het webportaal. Op dit ouderportaal staan bijvoorbeeld absentiegegevens, protocollen en verstuurde (nieuws)brieven.
Ouders kunnen hier ook de resultaten van hun kind bekijken via SOMtoday, het schooladministratiesysteem. Aan het begin van ieder schooljaar leggen we de inlogprocedures uit en krijgen ouders de wachtwoorden.

It’s learning
Op de elektronische leeromgeving ‘It’s learning’ kunnen leerlingen, maar ook ouders, zien welke taken er wanneer – op school of thuis – moeten worden uitgevoerd. Ook hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar uitleg en wachtwoord.

  • tto-logo
  • logo Nuffic
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa