Lesuitval

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht – in de aula of een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd en ze mogen het schoolterrein niet verlaten. Voor leerlingen in de bovenbouw en de mavo zijn er wekelijks uren ingeroosterd, waarin ze onder toezicht zelfstandig studeren in een studieruimte, de mediatheek of in een lokaal. Als hier klassikale uren uitvallen worden het zelfstudie-uren en geen tussenuren.

Studieruimte
Zowel op locatie nummer 32 als op locatie nummer 42 zijn er studieruimtes waar leerlingen tijdens tussenuren rustig kunnen studeren. In deze ruimte is toezicht om de rust te bewaren.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • logo European Parlaiment
  • echa