Schoolgids

Ziek en beter melden

Wij hebben in Nederland een leerplicht. Bij de KSG registreren wij verzuim en hebben hierover contact als dat nodig is met leerlingen en ouders/verzorgers. Het verzuimpunt is op Molleruslaannr. 42 in lokaal 005.

Soms kan uw kind niet naar school komen. Als ouder/verzorger bent u gewend om dit verzuim uiterlijk ’s morgens tussen 8 en 9 uur telefonisch te melden. Dit gaat met ingang van 18 april 2023 veranderen. Vanaf die datum meldt u uw kind absent via Somtoday.

Hoe meldt u uw kind absent?

U kunt de afwezigheid van uw kind melden via zowel de Somtoday-app op de telefoon als Somtoday op uw computer. Bekijk hier de instructie.

Wat gebeurt er na uw melding?

Direct nadat u uw kind absent hebt gemeld, ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging (op het e-mailadres dat wij van u hebben). U kunt dit bericht niet beantwoorden. Wilt u contact opnemen met school, dan kan dat via de gebruikelijke kanalen. Behalve via deze melding kunt u de absentie van uw kind ook terugvinden in Somtoday (via het tabblad of het menu-item ‘Afwezigheid’).

Is uw kind 18 jaar of ouder?

Als uw kind u toestemming heeft gegeven in Somtoday zijn of haar cijfers en absentie te raadplegen, kunt u als ouder/verzorger ook uw kind absent melden. Uw kind kan zichzelf niet absent melden via Somtoday. Voor 18-plussers blijft de bestaande werkwijze intact.

Hoe meldt u uw kind beter?

Als uw kind verzuimt vanwege ziekte, is het belangrijk dat u het ook meldt als uw kind weer beter is. Dat kan niet via Somtoday. Dat doet u zoals u gewend bent via de absentenadministratie.

Aanvragen bijzonder verlof

Wilt u extra verlof voor vakantie of vanwege andere ‘gewichtige omstandigheden’ aanvragen? Stuurt u dan alstublieft minimaal twee dagen voor de ingang van het verlof een mail aan verzuim@ksg-apeldoorn.nl. Dit verlof kan slechts in bijzondere gevallen en na overleg met de afdelingsleider worden toegestaan. NB Er gelden speciale regels voor extra verlof op grond van de Leerplichtwet. 

Ziek tijdens toetsweken

U meldt uw kind niet alleen af via Somtoday maar ook bij de betreffende afdelingsleider via de mail.

Ziek naar huis

Ga je ziek naar huis, dan bellen wij je ouders/verzorgers om dit door te geven.

Hebt u vragen?

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de verzuimadministratie via info@ksg-apeldoorn.nl.