Schoolgids

Ziek en beter melden

Wij hebben in Nederland een leerplicht. Bij de KSG registreren wij verzuim en hebben hierover contact als dat nodig is met leerlingen en ouders/verzorgers. Het verzuimpunt is op Molleruslaannr. 42 in lokaal 005.

Ziek melden

Ziekmeldingen kunnen ’s morgens vóór 08.00 uur telefonisch (055 521 26 55) gemeld worden bij de receptioniste van de school. Je ouders/verzorgers krijgen via e-mail een bevestiging van de ziekmelding.

Ziek naar huis

Ga je ziek naar huis, dan bellen wij je ouders/verzorgers om dit door te geven.

Ziek tijdens toets, SE- of CE weken

Tijdens toets, SE of CE weken moeten je ouders/verzorgers dagelijks naar school bellen zolang je ziek bent.