Schoolgids

Ziek en beter melden

Wij hebben in Nederland een leerplicht. Bij de KSG registreren wij verzuim en hebben hierover contact als dat nodig is met leerlingen en ouders/verzorgers. Op beide locaties is een verzuimpunt ingericht:

  • Op de locatie van nummer 42 in lokaal 005
  • Op de locatie van nummer 32 in lokaal H19

Ziek melden

Ziekmeldingen moeten ’s morgens vóór 08.00 uur telefonisch gemeld worden bij de receptioniste van de school. Je ouders/verzorgers krijgen via e-mail een bevestiging van de ziekmelding en een brief om je weer beter te melden. Deze brief moet je inleveren op het verzuimpunt binnen twee dagen nadat je terug bent op school. Doe je dat niet, dan nemen wij contact op met je ouders/verzorgers. Hebben wij de brief de volgende dag nog niet, dan volgt een half uur corvee.

Ziek naar huis

Ga je ziek naar huis, dan bellen wij je ouders/verzorgers en geven we je een brief mee om je weer beter te melden.

Ziek tijdens toets, SE of CE weken

Tijdens toets, SE of CE weken moeten je ouders/verzorgers dagelijks naar school bellen zolang je ziek bent. Ben je weer beter, dan lever je de brief in op het verzuimpunt.