Schoolgids

Verzuim en verlof

Te laat

Ben je te laat? Dan meld je je op het verzuimpunt voor een briefje. De eerste drie keer is er niks aan de hand. Kom je vaker dan drie keer te laat? Dan moet je je ’s morgens een half uur voor je eerste les melden. Kom je nog vaker te laat, dan volgen er verdere maatregelen.

Uit de klas gestuurd

Word je uit de klas gestuurd, dan meld je je direct bij het verzuimpunt om een gele kaart op te halen. De melding wordt in SOM verwerkt en de mensen van het verzuimpunt vermelden op de gele kaart hoe laat je je hebt gemeld. Zo voorkomen we dat leerlingen door de school zwerven. Je blijft op het verzuimpunt werken tot vijf minuten voor het eind van de les. Je meldt je bij de docent die je eruit gestuurd heeft om eventuele consequenties te bespreken.

Ongeoorloofd afwezig/spijbelen

Meldt een docent je afwezig, zonder melding van thuis, dan belt iemand van het verzuimpunt naar huis om te vragen naar de reden van je afwezigheid. Ben je afwezig zonder reden? Dan moeten de gespijbelde uren dubbel ingehaald worden.

Bezoek aan orthodontist

Voor elke afspraak bij de orthodontist kunnen je ouders mailen naar verzuim@ksg-apeldoorn.nl of je levert een briefje van je ouders/verzorgers in bij het verzuimpunt.

Telefoon en laptop op het verzuimpunt

Op het verzuimpunt mag je wel gebruikmaken van laptops maar geen gebruik maken van telefoons en oortjes. Je levert je telefoon in bij de verzuimmedewerker en gaat je huiswerk maken of je voorbereiden voor toetsen. Heb je geen boeken bij je, dan maak je gebruik van de (lees)boeken op het verzuimpunt.  

Verlof aanvragen

Je ouders/verzorgers kunnen verlof aanvragen, bijvoorbeeld voor familieaangelegenheden, via e-mail naar verzuim@ksg-apeldoorn.nl. De aanvragen zullen door de desbetreffende afdelingsleider worden beoordeeld. Je hoort daarna zo snel mogelijk per e-mail of het verlof goed- of afgekeurd is.