Schoolgids

Veluwse Onderwijsgroep

De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. De Veluwse Onderwijsgroep wordt gevormd door de volgende vijf stichtingen:

  • christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen
  • brede katholieke scholengemeenschap Veluws College (SKVOA) met vier vestigingen
  • Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs (AVOO) met drie scholen
  • stichting katholiek primair onderwijs (SKPOOV) met 16 scholen
  • het gemeenschappelijke servicebureau genaamd Stichting Veluwse Onderwijsgroep.

Alle stichtingen die onder de Veluwse Onderwijsgroep vallen hebben hetzelfde college van bestuur en dezelfde raad van toezicht maar zijn wel zelfstandige stichtingen die samenwerken waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

De Veluwse Onderwijsgroep is voornemens met ingang van 1 januari 2021 een samenwerkingsbestuur te vormen, waarin de vijf stichtingen waaruit de Veluwse Onderwijsgroep nu bestaat, opgaan. Binnen het samenwerkingsbestuur kunnen scholen hun openbare karakter of levensbeschouwelijke identiteit behouden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Veluwse Onderwijsgroep.