Schoolgids

Puffiusfonds

De school beschikt over een in omvang beperkt fonds waarover de rector beslissingsbevoegdheid bezit. Geld uit het fonds kan gebruikt worden voor het verlenen van incidentele financiële steun aan leerlingen van de school voor deelname aan excursies en extra activiteiten. Deze bijdrage kan worden geschonken als de kosten van deelname de draagkracht van de ouders/verzorgers te boven gaat.