Schoolgids

PTA / PTO

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een handig overzicht met alle schoolexamens die leerlingen in de bovenbouw maken. Niet alle toetsen van de bovenbouw staan in het PTA. Alleen de toetsen die deel uit maken van het schoolexamen.

Bekijk hier het algemene van het PTA en het examenreglement

PTA’s m3; m4; up3; up4; h4; h5; vwo4; vwo5; vwo6; tvwo4; tvwo5; tvwo6; h4 correctie lo; h5 correctie lo en gs

Lees hier het Reglement Commissie van Beroep Examens

PTO

Het Programma voor Toetsing Onderbouw (PTO) is een handig overzicht met alle toetsen leerlingen in de onderbouw dit schooljaar maken. Ieder vak heeft een pagina in zo’n PTO. Daar staat voor iedere toets:

  • Stof van de toets,
  • Vorm van de toets (schriftelijk, werkstuk etc),
  • Weging van de toets,
  • Wanneer de toets wordt afgenomen.

PTO’s m1, m2, up1, up2, hv1, h2, h3, vwo1, vwo2, vwo3, thv1, tvwo1, tvwo2, tvwo3