Schoolgids

Organisatie

De KSG is een eigentijdse school en is opgedeeld in een aantal afdelingen. Zo wordt ieder kind gezien.

Mentoren

Elke afdeling heeft een eigen afdelingsleider en een team van mentoren. De mentoren overleggen regelmatig over de begeleiding van onze leerlingen. De mentor van uw kind is uw eerste aanspreekpunt. U kunt hem of haar telefonisch bereiken via school.

Telefoonnummer school: 055 521 26 55 (bereikbaar van 07.45 tot 16.00 uur)

Schoolleiding

Rector

W. Abrahamse [email protected]

Afdelingsleiders

mavo

Q.E.R. Gerritse [email protected]

havo, up2havo en vwo/onderbouw

R.F. de Waard [email protected]

havo, up2havo, vwo/bovenbouw

R.I. Duit [email protected]

tweetalig havo en vwo

J. Lamberts [email protected]