Schoolgids

Lesuitval

Als er een les uitvalt gaan leerlingen van de onderbouw – zo veel mogelijk onder toezicht van een onderwijsassistent of een docent – in de aula of een lokaal aan het werk met behulp van hun studiewijzer. Je aanwezigheid wordt gecontroleerd en je mag het schoolterrein niet verlaten.