Schoolgids

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt je rechten en plichten op school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen.

Bekijk en lees het leerlingenstatuut hier.