Schoolgids

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt je rechten en plichten op school. Het is opgesteld in overleg met de leerlingen.

Bekijk en lees het leerlingenstatuut hier.

De leerlingenraad is bezig om het leerlingenstatuut te actualiseren. Een nieuwe versie volgt eind 2023.