Schoolgids

Lessentabel

In een lessentabel staat welke vakken de leerlingen gedurende het schooljaar krijgen en hoeveel uur zij dit vak per week krijgen. Elk leerjaar en elke leerweg heeft zijn eigen lessentabel.

Bekijk hem hier: Lessentabel 2023-2024

Onderwijstijd

Iedere school is wettelijk verplicht zijn leerlingen een vastgesteld aantal uren onderwijs aan te bieden. Onder deze onderwijstijd vallen de reguliere lessen die in de lessentabel zijn opgenomen. Maar ook excursies, werkweken, buitenlesactiviteiten, stages en projecten vallen onder de onderwijstijd.