Schoolgids

Trainingen

Gedragstrainingen

Om leerlingen te ondersteunen in sociale vaardigheden, faalangst en emotieregulatie bieden we rond deze thema’s een aantal workshop en masterclasses aan. Vanuit de expertise en ervaring van het ondersteuningsteam kunnen leerlingen gerichte  coaching en training krijgen. Te denken valt aan leren presenteren, je boosheid/verdriet/etc. onder controle, verhoog je zelfvertrouwen, vergoot je studievaardigheden.

In samen werking met het schoolmaatschappelijk werk (Stimenz) kunnen leerlingen zich inschrijven voor de Empowermenttraining (een boost voor je zelfvertrouwen) en voor de KIES-training (voor kinderen van gescheiden ouders)

Training examenkandidaten

Voor alle leerlingen in het examenjaar biedt de Koninklijke Scholengemeenschap een training Examenstress. Deze training bestaat uit twee modules van elke 100 minuten, waarin stresshanteringsvaardigheden worden aangeleerd en planningstools worden aangeboden.

TOP–training en -coaching

Toptraining is training (groep) en coaching (individueel) die wij aanbieden voor onderpresterende leerlingen. Leerlingen die onderpresteren halen niet alle rendement uit hun leervermogen dat er mogelijk wel in zit. Vaak uit zich dit door een ongemotiveerde houding.

Onze vijf TOP-trainers/-coaches gaan middels groepstrainingen en individuele coach op zoek naar de oorzaken voor het onderpresteren en reiken leerlingen tools aan die hen hierin ondersteunen.