Schoolgids

Leermiddelen

Leermiddelenfonds

De school heeft samen met de scholen van de Veluwse Onderwijsgroep een intern leermiddelenfonds.

Deze leermiddelen (boeken, werkboeken, cd’s) vallen onder de gratis leermiddelen van de overheid en worden door het LMF ingekocht. In overleg met de vaksecties van onze eigen school zorgt het LMF voor de samenstelling van het jaarlijkse leermiddelenpakket. Dit voorkomt dat u een verkeerd boek of foutieve druk van een boek aanschaft. In de boekenlijst is per vak te zien welke boeken gebruikt worden. Leerlingen ontvangen hun pakket in bruikleen. Als school vragen wij geen borg. Uiteraard dient er zorgvuldig met de boeken om te worden gegaan. Alle boeken blijven eigendom van de school. Bij wijziging van een profiel of vakkenpakket in de bovenbouw zorgt het LMF voor een snelle wisseling van het bijbehorende boekenpakket.

Voor vragen kunt u terecht bij leermiddelen@veluwseonderwijsgroep.nl.