Schoolgids

Leermiddelen

Leermiddelenfonds

De school heeft samen met het gymnasium Apeldoorn en het Edison College een intern leermiddelenfonds (LMF).

Deze leermiddelen (boeken, werkboeken, cd’s) vallen onder de gratis leermiddelen van de overheid en worden door het LMF ingekocht. In overleg met de vaksecties van onze eigen school zorgt het LMF voor de samenstelling van het jaarlijkse leermiddelenpakket. Dit voorkomt dat u een verkeerd boek of foutieve druk van een boek aanschaft. In de boekenlijst is per vak te zien welke boeken gebruikt worden. Leerlingen ontvangen hun pakket in bruikleen. Als school vragen wij geen borg. Uiteraard dient er zorgvuldig met de boeken om te worden gegaan. Alle boeken blijven eigendom van de school. Bij wijziging van een profiel of vakkenpakket in de bovenbouw zorgt het LMF voor een snelle wisseling van het bijbehorende boekenpakket.

Het leermiddelenfonds is op de KSG elke dinsdag van 9.00u tot 14.00u. bemand. Leerlingen melden hun vragen aangaande leermiddelen altijd per mail aan [email protected].