Maatschappelijke stage en burgerschap

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip “actief en betrokken burgerschap”. Daarom laten wij je kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage (MaS). Het goed afronden van je stage is opgenomen in de bevorderingsnormen van de derde klassen. Je kan stagelopen bij een niet-commerciële organisatie of bij een maatschappelijke project van een bedrijf. Leerlingen en ouders krijgen voorlichting over de stage. Een maatschappelijke stage bereidt je voor op een volwaardige deelname aan de samenleving en je leert verantwoordelijkheid te nemen voor een ander of voor een organisatie. Op de KSG is de maatschappelijk stage daarom een verplicht onderdeel in alle derde klassen, behalve op de mavo. Daar doen de leerlingen de stage in de tweede klas.

De stage

Er is een coördinator aangesteld als ‘makelaar’ tussen stageplaats en stageloper. Er wordt samengewerkt met Apeldoorn Pakt Aan, een organisatie die het aanspreekpunt is voor iedereen die te maken heeft met vrijwilligerswerk in Apeldoorn en omstreken. Op school krijg je voorlichting, waarbij we uitleggen waarom een maatschappelijke stage belangrijk is en hoe je een goede stage kiest. Deze stages worden ook wel ‘klussen’ genoemd. Enkele voorbeelden van uitgevoerde klussen zijn: helpen bij de training van jeugdelftallen, helpen in commissies, organiseren van een sporttoernooi, verzorgen van bijlessen op de basisschool of helpen bij een evenement.

Trots

Elk jaar valt ons op dat er leerlingen zijn die al vrijwilligerswerk doen en er zijn leerlingen die meer uren stagelopen dan er verplicht zijn. Ook komen leerlingen vaak met positieve verhalen terug, bijvoorbeeld dat ze het leuk vonden of dat ze het nog wel wat langer hadden willen doen. De organisaties zijn ook tevreden over onze leerlingen. Door een aantal van hen worden we ieder jaar benaderd, omdat ze graag vrijwilligers van onze school willen. Wij zijn trots op onze leerlingen en zij mogen trots zijn op zichzelf. Met hun enthousiasme en inzet weten zij op jonge leeftijd al heel wat voor de maatschappij te betekenen.