ouderpanel

29 maart 2022 19:30 - 20:30

Op de KSG organiseren wij twee maal per jaar een ouderpanel. Het ouderpanel fungeert voor de school als klankbord en is een mooie manier om als ouder betrokkenheid te tonen bij de school en het onderwijs van uw kinderen.

Wij hebben gemerkt dat het online organiseren van het ouderpanel door veel ouders als prettig werd ervaren, daarom zal ook deze keer het ouderpanel online via Teams plaatsvinden. Dit zal zijn op dinsdagavond 29 maart van 19.30 tot 20.30. U kunt in gesprek gaan over één van de volgende drie thema’s:

Toetsbeleid. Op de KSG wordt nagedacht over het toetsbeleid. Waarom toetsen we? Kan het ook anders? Kunnen we zonder toetsen? Om te komen tot toekomstig toetsbeleid dat past bij de visie van de school willen we graag ook input vanuit ouders. Tijdens de avond werken we met een aantal stellingen waarover we met elkaar in gesprek gaan.

Motivatie bij leerlingen na coronaIn dit ouderpanel gaan we met elkaar in dialoog over de effecten van de coronaperiode op het onderwijs van uw kinderen en onze leerlingen op school: hoe houden ze het vol, hoe houden jullie het vol?; wat zien jullie thuis, wat zien wij op school?; en vooral: hoe houden we als volwassenen de verbinding met elkaar om onze jongeren de veerkracht te geven die ze nodig hebben nu.  

KSG Wereldcollege in de bovenbouwOp de KSG willen we onze leerlingen met succes voorbereiden op het eindexamen. Maar dat is niet het enige. Wij willen onze leerlingen kennis, vaardigheden en ervaringen meegeven die waardevol zijn als jonge wereldburger. Tijdens de avond vragen we ouders om input voor het KSG Wereldcollege in de bovenbouw. Welke kansen en mogelijkheden ziet u?

Wij hopen uiteraard op een grote opkomst. U kunt zich aanmelden voor het ouderpanel door een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in uw mail graag duidelijk bij welk thema u wilt aansluiten. In de dagen voorafgaand aan het ouderpanel versturen wij de links naar de Teams bijeenkomsten naar alle deelnemers. Graag tot 29 maart!