Ouderavond

28 september 2022 19:15 - 21:00

Uitnodiging ‘En nu samen verder’

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen twee jaar hebben we te maken gehad met schoolsluitingen, hybride onderwijs en lesuitval door Corona. Dat deed wat met de leerlingen, de ouders en het personeel. Veel ouders hebben de KSG niet of nauwelijks van binnen gezien. We vinden het nu het moment om de verbinding tussen school en ouders te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan over wat we van de roerige periode hebben geleerd en wat onze leerlingen nu nodig hebben op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Zonder het verleden achter ons te willen laten, blikken we samen vooruit.

Daarom nodigen we u van harte uit voor de ouderavond ‘En nu samen verder!’ op 28 september. Deze avond hebben we voorbereid met de schoolleiding, het ondersteuningsteam, de ouderraad en de GGD. De inloop is vanaf 19.15 uur, we starten samen in de aula om 19.30 uur. Daarna gaan we daadwerkelijk met elkaar in gesprek. We stoppen uiterlijk 21.00 uur.

Voor de organisatie is het prettig om een globaal beeld te hebben van het aantal aanwezigen. Zou u zich willen aanmelden via  [email protected]? Dank!

We zien uit naar een (hernieuwde) kennismaking!

Wouter Abrahamse, rector

Luc Ladru, ondersteuningscoördinator

Tamar van der Meer, voorzitter ouderraad

Patty van der Lelij, adviseur gezonde school GGD