Home > Wiki > schoolregels

aansprakelijkheid

Als de leerlingen onder toezicht van de school staan, is de school verantwoordelijk voor de leerlingen. Dat betekent niet dat de school altijd aansprakelijk is voor vermissing van of schade aan eigendommen van de leerlingen of letsel. Dat kan pas… Lees verder

aanwezigheid

Leerlingen moeten bij het begin van elke les op tijd in het klaslokaal aanwezig zijn. Als een leerling te laat is, moet hij/zij een briefje halen bij de receptie om tot de les toegelaten te worden. Tegen leerlingen die meer… Lees verder

huisregels

In elke organisatie zijn regels nodig en dat geldt ook voor een school. Het is logisch dat iedereen zich daaraan moet houden. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste regels binnen de KSG. Hiernaast heeft de school een leerlingenstatuut en… Lees verder

in en om de school

Alleen als de leerling in het bezit is van een ‘rokerspas’ mag er vanaf klas 3 gerookt worden op een speciaal aangewezen plek. Drugsgebruik, drugsbezit, drugshandel en wapenbezit zijn verboden. Het is niet toegestaan in een leslokaal of de mediatheek… Lees verder

overtredingen

Alle personeelsleden van de school zijn belast met het toezicht op het naleven van de schoolregels. Iedere medewerker kan leerlingen hierop aanspreken. Leerlingen die betrokken zijn bij onregelmatigheden worden hiervoor (mede)verantwoordelijk gesteld; ook bij toekijken. Als leerlingen afspraken niet nakomen… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein