Home > Wiki > studiekosten/ouderbijdrage

annulering deelname schoolactiviteiten

Wanneer uw kind onverhoopt geen deel uit kan maken van een schoolactiviteit moeten deze kosten helaas wel in rekening gebracht worden. U kunt bepaalde kosten vermijden door tijdige schriftelijke of digitale afmelding bij de afdelingsleider. Eventueel kunt u zelf een… Lees verder

bijdrage ouderraad

Gelijk met de vrijwillige ouderbijdrage wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de ouderraad om hun werk binnen de school mogelijk te maken. De bijdrage wordt gebruikt voor het stimuleren van klassenuitjes en culturele activiteiten. Direct of indirect komt deze ten… Lees verder

schoolboeken en andere leermiddelen

De Stichting AVOO (Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs), waaronder de KSG valt, heeft een eigen leermiddelenfonds (LMF). Dit betekent dat de schoolboeken eigendom van de school zijn. Leerlingen lenen ze voor een schooljaar. Het is dus van belang dat de leerling… Lees verder

stichting leergeld Apeldoorn

In Apeldoorn bestaat de Stichting Leergeld Apeldoorn. Deze stichting zorgt ervoor dat ook leerlingen uit gezinnen die het financieel wat minder ruim hebben, meekunnen met schoolexcursies en andere buitenschoolse activiteiten (sport, dans, creatieve vorming, etc.) De Stichting Leergeld helpt gezinnen als het inkomen… Lees verder

tegemoetkoming studiekosten en basisbeurs

Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar in het Voortgezet Onderwijs kan de overheid, afhankelijk van het inkomen van de ouders, een bijdrage verstrekken in: de studiekosten (bijvoorbeeld boeken en lesgeld), de reiskosten en extra kosten als de kinderen niet… Lees verder

vrijwillige ouderbijdrage

Elke school vraagt van de ouders/verzorgers op basis van vrijwilligheid een ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad vastgesteld en kan verschillen per afdeling, per vakkenpakket, profiel of sector en per leerjaar. De ouderbijdrage… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein