Home > Wiki > onderwijs op de KSG

cijfers online

Ouders kunnen de resultaten van hun kind volgen via SOMtoday op het webportaal voor ouders. Tijdens de ouderavonden aan het begin van het jaar geven we ouders uitleg over het gebruik daarvan. Ook alle lesprogramma’s staan op onze elektronische leeromgeving,… Lees verder

elektronische leeromgeving

Op de elektronische leeromgeving ‘it’s learning’ kunnen leerlingen, maar ook ouders, zien welke taken er wanneer – op school of thuis – moeten worden uitgevoerd. Ook hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar uitleg en wachtwoord…. Lees verder

het webportaal en somtoday

Via deze website kunnen ouders en leerlingen inloggen op het webportaal. Op dit ouderportaal staan bijvoorbeeld absentiegegevens, protocollen en verstuurde (nieuws)brieven. Ouders kunnen hier ook de resultaten van hun kind bekijken via SOMtoday, het schooladministratiesysteem. Drie keer per jaar stellen… Lees verder

internationaal georiënteerd

verleg je grenzen Op de KSG leer je letterlijk en figuurlijk over je grenzen kijken. Internationalisering speelt een grote rol op de KSG. Het loopt als een rode draad door al je vakken heen. Zo krijg je bijvoorbeeld een keer… Lees verder

kiezen op de KSG

Tijdens de schoolcarrière maken leerlingen meerdere keuzes. Zo kiezen zij bijvoorbeeld aan het begin van de eerste klas welke stroom ze willen volgen. Vanaf de derde klas kiezen leerlingen een richting voor hun opleiding. Mavoleerlingen kiezen een sector, havo- en… Lees verder

kleinschalig binnen afdelingen

Op de KSG vinden we het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Letterlijk en figuurlijk. Daarom heeft elke afdelingen (mavo, havo onderbouw/up2havo, havo bovenbouw, vwo en tweetalig vwo) een eigen afdelingsleider en eigen mentoren. Het mentorenteam voert regelmatig overleg over de… Lees verder

Koninklijke Scholengemeenschap

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG) is een openbare school voor mavo, havo, vwo en tweetalig vwo. Leerlingen komen hier in contact met verschillende maatschappelijke, politieke en religieuze standpunten. We vinden het op de KSG belangrijk dat leerlingen meningen van anderen… Lees verder

maatschappelijke stage

Bij deelnemen aan de maatschappij hoort het begrip burgerschap. Om betrokken burgerschap bij leerlingen te stimuleren, laten we ze kennismaken met vrijwilligerswerk in de vorm van een maatschappelijke stage. Mede hierdoor leren ze verantwoordelijkheid dragen in de maatschappij. Het naar… Lees verder

rapportcijfers

Elk jaar krijgen leerlingen drie rapporten. We stellen de cijfers van het eerste en tweede rapport vast op één decimaal zonder rekening te houden met tweede en volgende decimalen. Het eindrapport is het gewogen gemiddelde van alle in het schooljaar… Lees verder

Stichting AVOO

De KSG valt onder Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). Binnen deze stichting werken de Apeldoornse openbare scholen voor voortgezet onderwijs samen. Onder Stichting AVOO vallen naast de KSG ook het Edison College en het Gymnasium Apeldoorn. Voorzitter van het… Lees verder

vaardigheden

nog beter voorbereid de wereld in Op de KSG besteden we naast de vakinhoud ook veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden. Vaardigheden als: informatie verwerven, verwerken en verstrekken, probleem oplossen, plannen, ontwikkelen en onderzoeken, analyseren, samenwerken, presenteren, reflecteren. In… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein