Home > Wiki > communicatie met ouders

aanspreekpunt voor ouders

De mentor is uw eerste aanspreekpunt binnen de school. Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we ouderavonden, waarop ouders kennis kunnen maken met de mentor van hun kind. Het is van belang dat hij/zij op de hoogte is en… Lees verder

communicatie tussen school en ouders

De KSG gebruikt verschillende kanalen om ouders en leerlingen te informeren over leuke en praktische zaken. We zetten ze graag even voor u op een rijtje. Regelmatig zal er informatie via de mail komen. Het betreft dan bijvoorbeeld informatie van… Lees verder

elektronische leeromgeving

Op de elektronische leeromgeving ‘it’s learning’ kunnen leerlingen, maar ook ouders, zien welke taken er wanneer – op school of thuis – moeten worden uitgevoerd. Ook hiervoor ontvangt u aan het begin van het schooljaar uitleg en wachtwoord…. Lees verder

Informatie- en voorlichtingsavonden

Aan het begin van elk schooljaar organiseren we voorlichtingsavonden. Elk jaar maken ouders op deze avond kennis met de mentor van hun zoon of dochter. Daarnaast organiseren we gedurende het schooljaar regelmatig informatieavonden. Bijvoorbeeld over het kiezen van een sector/profiel… Lees verder

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie

Bij gescheiden ouders en ouders met een verbroken relatie is de ouder waar het kind woont wettelijk verplicht om de andere ouder te informeren. Los daarvan heeft ook de school een wettelijke verplichting om informatie aan de ouders te verstrekken…. Lees verder

kiezen op de KSG

Tijdens de schoolcarrière maken leerlingen meerdere keuzes. Zo kiezen zij bijvoorbeeld aan het begin van de eerste klas welke stroom ze willen volgen. Vanaf de derde klas kiezen leerlingen een richting voor hun opleiding. Mavoleerlingen kiezen een sector, havo- en… Lees verder

nieuwsbrief van de KSG; de Heraut

    De Heraut is de digitale nieuwsbrief van de KSG. Hierin staan interessante en belangrijke artikelen voor ouders en leerlingen. De Heraut nr. 1 De Heraut nr. 2 De Heraut nr. 3 De Heraut nr. 4 De Heraut nr…. Lees verder

tienminutengesprekken

Op twee momenten in het schooljaar kunnen ouders op een vastgestelde ouderavond een aantal docenten spreken. We sturen hiervoor tegen die tijd een aanmeldformulier via de mail. Het is de bedoeling dat de leerling aanwezig is bij het gesprek. Wanneer… Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein