Home > Wiki > begeleiding & ondersteuning

begeleiding op de KSG

Met verschillende vormen van begeleiding zorgen we dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen en de juiste keuzes maken tijdens hun schooltijd. Iedere klas heeft een mentor, die voor individuele begeleiding zorgt en de klas als geheel coacht. Binnen de begeleiding… Lees verder

bickels

Voor eersteklassers is de overstap naar de middelbare school een grote stap. Voor de alledaagse vragen kunnen zij terecht bij ervaringsdeskundigen uit de hogere leerjaren. We noemen ze bickels (brugklas integratie comité). Zij komen ook af en toe in de… Lees verder

decaan

Soms vinden leerlingen het moeilijk om tot een goede keuze voor hun vervolgopleiding of sector/profiel te komen. Het eerste aanspreekpunt bij begeleiding van deze keuze is de mentor. Als leerlingen er met hulp van ouders en mentor niet uitkomen, kunnen… Lees verder

dyslexiebegeleiding

Wanneer het vermoeden ontstaat dat een leerling dyslectisch is, zal deze eerst hulplessen spelling en begrijpend lezen aangeboden krijgen. Indien deze hulplessen niet afdoende zijn om de problemen op te lossen, wordt een traject ingezet. Tijdens dit traject wordt een… Lees verder

extra ondersteuning

Begeleiding richt zich op alle leerlingen. Extra hulp en ondersteuning is soms gewenst als er sprake is van faalangst of een leerprobleem. Een leerling wordt doorgaans via de mentor of afdelingsleider aangemeld voor extra ondersteuning. Dit kan een counselor zijn, een… Lees verder

kiezen op de KSG

Tijdens de schoolcarrière maken leerlingen meerdere keuzes. Zo kiezen zij bijvoorbeeld aan het begin van de eerste klas welke stroom ze willen volgen. Vanaf de derde klas kiezen leerlingen een richting voor hun opleiding. Mavoleerlingen kiezen een sector, havo- en… Lees verder

ondersteuningscoördinator

De coördinatie van de extra zorg ligt in handen van de ondersteuningscoördinator. Zij zorgt ervoor dat een leerling tijdig de juiste ondersteuning krijgt. Op de KSG is de ondersteuningscoördinator mevrouw M. Spiegelenberg-Luipe, telefoon 055 – 5212655 of e-mail m.spiegelenberg@ksg-apeldoorn.nl… Lees verder

ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en externe betrokkenen bij de school zoals de schoolarts, de leerplichtambtenaar en een medewerker van Jeugdzorg. Dit team overlegt regelmatig over de leerlingen die extra zorg nodig hebben…. Lees verder

signalering

In het najaar wordt er bij de eerste- en tweedeklassers een digitale vragenlijst afgenomen. Deze SAQI-test brengt de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart. De mentor bespreekt de uitslag van deze test een op een met de leerlingen. Als uit… Lees verder

studiekring

De KSG biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de specialistische begeleiding van huiswerk via Studiekring. Studiekring is een huiswerkinstituut voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het maken van huiswerk…. Lees verder

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein