Home > Wiki > vrijwillige ouderbijdrage

vrijwillige ouderbijdrage

Elke school vraagt van de ouders/verzorgers op basis van vrijwilligheid een ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt jaarlijks in overleg met de ouders in de medezeggenschapsraad vastgesteld en kan verschillen per afdeling, per vakkenpakket, profiel of sector en per leerjaar. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die een aanvulling zijn op het onderwijs, zoals sportdagen, kennismakingsactiviteiten en kosten voor excursies. Hiervoor ontvangen wij geen geld van de overheid en alleen met de inkomsten uit de ouderbijdrage kunnen we de extra activiteiten voor de leerlingen organiseren. Wij doen dan ook een dringend beroep op ouders/verzorgers om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

klas 1klas 2klas 3klas 4klas 5klas 6
mavo *165,00130,00104,5081,00
up2havo144,00143,00139,50
havo*144,00123,00104,50132,00194,00
vwo*144,00123,00104,5090,00118,00149,00
tvwo **144,00102,00104,50108,00121,00149,00

De genoemde bedragen zijn maximale bedrage (zijn in de bovenbouw afhankelijk van de gekozen vakken), op het webportaal kunt u de uitsplitsing van de verschillende bedragen terugvinden.

*exclusief:

toptraining € 75,00
afdelingsreis € 400,00
uitwisseling € 300,00

** exclusief:

toptraining € 75,00
uitwisseling € 300,00
tto gelden € 400,00
examenkosten Global perspectives € 175,00
Australië reis € 1700,00
Engelandreis € 375,00
buitenlandstage klas 5 is geheel voor eigen kosten.

  • tto-logo
  • ep-nuffic-logo
  • vignet-gezonde-school
  • Sportactieve-school_bordje_2014-2016-klein